MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

Marie Julia Bollansée’s work is about people, about their lives and deaths and about the quest in the no man’s land in between. The physical is a constant factor in Ms. Bollansée’s videos and performances, as she was trained as a classic sculptor. Ms. Bollansée’s dramatic power of observation is reflected in her work. She frequently plays the role of observer, translating age-old human themes into images that we can all relate to. Her performances bring the everyday but often hidden forces into the light. Her installations create fields of tension between primary materiality, poetry, and aesthetic images. She is fascinated by the chemical reactions caused by unexpected interactions and collaborations. “I try to detect the chemistry between people and to formulate this in my work so that viewers become more aware of their humanity. I want to expand the frontiers of the perceptible. I’m convinced that people urgently need to see and understand the essential, but too often invisible, motives and sources in today’s society.”

Her work was selected by the Jackson Pollock Foundation in 2000. It was on view at several venues in Belgium and the Netherlands, and a.o. in Moscow, Istanbul, Vladivostok, Dresden, Mumbai, Paris, Kathmandu, Tokyo. The installation ROBOT FACTORY (November 2016) was acquired by M HKA, Museum Hedendaagse Kunst Antwerpen, and added to the permanent collection of the museum.

NOW IS TARPAULIN BLUE TARPAULIN BLUE © Marie Julia Bollansée 2016
Lapis Lazuli and Indigo are the two enchanting families of blue where all later blue shades are descendants of. Lapis Lazuli has a cristalline origin, it was made by pulverizing the precious stones from Afghanistan. The original Indigo is vegetal, as it is produced out of indigo-plants through an intensive rotting process. International Klein Blue, Yves Klein’s Ultramarine blue paint, the most brilliant appearance of the old Lapis Lazuli, consists solely of chemicals. Tarpaulin blue has neither a fabulous ancestor nor a precedent in nature or patented synthetic formula.
I became aware of the existence of a new blue, Tarpaulin blue, during my residency in Mumbai, where blue tarpaulins are used for everything. From then on, I am alerted by tarpaulins almost everywhere and everyday. Tarpaulins are the universal emergency solution and the primary shelter for people around the globe. Tarpaulin blue occurs as infinite variations (like the hydrangea in my mother’s garden). There are as many Tarpaulin blue’s as there are situations where people use the (blue) tarpaulins in. Tarpaulin blue is alterable, it changes and fades by use and it’s pigmented by necessity in peoples lives. Tarpaulins penetrate my work and become a bearer of sense. I perceive the color Tarpaulin blue as a sign of the time, as the now-blue. Marie Julia Bollansée TARPAULIN BLUE, artist monograph, browse the book here

You can find a curriculum vitae here
You can contact the artist by email.
Galerie Vrijdag in Antwerp represents Marie Julia Bollansée

Het werk van Marie Julia Bollansée gaat over mensen, over hun leven en dood, en over hun queeste in het niemandsland daartussenin.In haar performances en haar video’s is het fysieke een constante factor. Haar scholing als klassieke beeldhouwer blijft duidelijk voelbaar in de beeldende kracht van haar werk.In haar werk positioneert de kunstenaar zich als alerte waarnemer en als hedendaagse vertolker van eeuwenoude thema’s. In haar performances worden krachten die altijd al hebben bestaan, maar heel dikwijls onzichtbaar blijven, zichtbaar gemaakt. In haar installaties creëert ze een spanningsveld tussen primaire materialiteit, poëzie en esthetische beelden.
De onverwachte scheikundige reacties die door allerhande collaboraties teweeg gebracht worden, is een acuut aandachtspunt in het werk van Marie Julia Bollansée. “Ik tracht de scheikunde tussen mensen te detecteren en er een formulering in mijn werk aan te geven (zodat de toeschouwers zich van hun menselijkheid bewuster worden). Ik wens de grens van het perceptibele te verleggen. Het is mijn overtuiging dat de hedendaagse maatschappij hoge nood heeft aan de zichtbaarheid van haar onzichtbare vitale drijfveren en bronnen.”

Marie Julia Bollansée was geselecteerde van de Jackson Pollock Foundation New York in 2000. Haar werk was te zien op verschillende plaatsen in België en Nederland, en oa.in Moskou, Istanbul, Vladivostok, Dresden, Mumbai, Parijs, Kathmandu, Tokyo. Haar installatie ROBOT FACTORY (november 2016) is aangekocht door het M HKA, Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen, en is opgenomen in de vaste collectie van het museum.

NOW IS TARPAULIN BLUE
TARPAULIN BLUE © Marie Julia Bollansée 2016
Lapis Lazuli en Indigo zijn de twee koninklijke blauwe families waarvan alle blauwtinten afstammen.
Lapis Lazuli heeft een kristallijne oorsprong, het werd verkregen door edelstenen uit Afghanistan te verpulveren. Indigo is origineel plantaardig, het wordt uit indigoplanten gewonnen door een intensief rottings- en gistingsproces. International Klein Blue, het briljante Ultramarijn blauw van Yves Klein, met een intenstiteit verwant aan het oude Lapis Lazuli, is een zuiver synthetische verf.
Tarpaulin blue lijkt geen fabuleuze voorouders te hebben, geen voorbeelden in de natuur, en het heeft geen gepatenteerde chemische formule.
Ik heb een nieuw blauw, Tarpaulin blue, ontdekt tijdens mijn residentie in Mumbai, waar blauwe dekzeilen voor àlles gebruikt worden. Sindsdien trekken ze mijn aandacht écht overal, elke dag. (blauwe) Dekzeilen zijn de universele noodoplossing en de primaire schuilplaats voor de mensen overal op de wereld.
Tarpaulin blue verschijnt in oneindig vele tinten (zoals de hortensia’s in mijn moeders tuin). Er zijn even vele Tarpaulin blue’s als er situaties zijn waarin de mensen (blauwe) dekzeilen gebruiken.
Tarpaulin blue is veranderbaar, het past zich aan door het gebruik, wordt gepigmenteerd door de noodzakelijkheid in de mensenlevens.
De blauwe dekzeilen dringen in mijn werk binnen, en ze zijn betekenisdragers.
De kleur “Tarpaulin blue” beschouw ik als een teken van de tijd, als het nu-blauw.
‘Marie Julia Bollansée TARPAULIN BLUE’, kunstenaars monographie, je kan het boek hier inkijken

Een curriculum vitae vindt u hier.
Contact nemen met de kunstenaar is mogelijk via email.
Galerie Vrijdag in Antwerpen vertegenwoordigt Marie Julia Bollansée

|