MARIE JULIA BOLLANSÉE
MARIE JULIA
BOLLANSÉE

AOKIGAHARA

video/photo installation
Marie Julia Bollansee (C) 2020
thanks to Sayuri FUJII
AIR3331_3331 Arts Chiyoda, Tokyo
in GEOLOGY Marie Julia Bollansée @ S.M.A.K. Gent (BE) 2021, installation-views©Dirk Pauwels

with
6 photographs, tarpaulin bundles @ Aokigahara Jukai, H56,6 x W85,45, lambdaprint between plexi
1 video, 5’28” on flatscreen, H56,6 x W96,6
image, recorded on the road to Aokigahara Jukai, camera MJB
text, MJB
sound, recording at Aokigahara Jukai, MJB
editing, MJB

At the foot of Mount Fuji, there are five lakes and a huge forest that has many names: the Sea of Trees, the Jukai, Aokigahara Forest, and some people call it ‘the Suicide Forest’.
I went to Aokigahara Forest driven by a longing, I just knew for sure that I had to go there.
Why? I discovered it when I was there, and you can see it in the installation.

video/foto installatie
Marie Julia Bollansee (C) 2020
dank aan Sayuri FUJII
AIR3331_3331Arts Chiyoda, Tokyo
in GEOLOGY Marie Julia Bollansée@ S.M.A.K. Gent (BE) 2021, installatie zichten ©Dirk Pauwels

met
6 foto’s, tarpaulin bundels @ Aokigahara Jukai, H56,6 x B85,45, lambdaprint tussen plexi
1 video, 5’28”, op flatscreen, H56,6 x B96,6
beeld, opgenomen onderweg naar Aokigahara Jukai, camera MJB
tekst, MJB
geluid, opname in Aokigahara Jukai, MJB
montage, MJB

Aan de voet van de berg Fuji zijn vijf meren en een gigantisch woud dat vele namen heeft: de BomenZee, Jukai, Aokigahara Woud en sommigen noemen het ‘het Zelfmoordbos’.
Ik ben naar het Aokigahara Woud gegaan gedreven door een verlangen; Ik wist zeker dat ik er naartoe moest gaan.
Waarom? Dat ontdekte ik daar, en dat is te zien in de installatie.

|